شرایط رمز عبور:
  • بیش از 4 کاراکتر
  • مثال: 1234