شرایط رمز عبور:
  • بیش از 8 کاراکتر
  • شامل حروف کوچک و بزرگ انگلیسی
  • حداقل یک نماد
  • مثال: &Guest1234